Då måste arbetarna be fredagsbönen

Fråga: Vissa arbetare har berättat för mig att deras arbetsgivare låter dem inte gå till fredagsbönen eftersom de verkar som plantageväktare. De ville att jag tar upp det här på fredagspredikan och uppmanar arbetsgivarna att låta dem gå till fredagsbönen. Vad säger ni om det?

Svar: Om arbetarna arbetar långt borta från moskén så att de inte kan höra ett eventuellt böneutrop utan högtalare samt är utanför staden, så är de inte ålagda att be fredagsbönen. De kan försäkra sig om att de inte syndar om de är på odlingen och att de istället får be Dhuhr där. Däremot skall man påpeka detta för arbetsgivaren. Det är bättre både för honom och dem att de ber fredagsbönen. Det kan också motivera dem till att göra arbetet bra till skillnad från om de pressas för mycket. Många vill komma till fredagsbönen för att träffa sina vänner och bekanta. Sålunda sitter de i marknaden till imamen kommer. Och när imamen har kommit fortsätter de samtala i moskén medan imamen predikar. Det bevisar att de är inte där för fredagsbönens skull. De är bara där för sina vänners och bekantas skull – och Allâh vet bättre vilka intentioner de har.

I alla fall, om de kan höra böneutropet utan högtalare och är inne i staden, går de till fredagsbönen. Om de är utanför staden är de inte skyldiga något.