Då lyds makthavaren

När ett kalifat är fastställt måste kalifen bemötas med gehör och lydnad inom det som är lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

De lärda säger att befallningen nämns två gånger:

أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ

Lyd Allâh och lyd sändebudet…”

Den nämndes inte i förhållande till makthavarna eftersom lydnad till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är lydnad till Allâh. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde bara att Allâh lyds. Sådan är inte lydnaden till makthavaren. Makthavaren lyds enbart inom det som är lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Makthavaren lyds inom lovliga sakfrågor. Ingen får åtlydas inom synder. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh):

”Lyssna och lyd ehuru en stympad abessinsk slav skulle ha makten över er.”2

är inskränkta med hadîther som begränsar lydnaden vid det lovliga, däribland:

”Lydnaden skall endast vara inom det som är korrekt.”3

Med andra ord lyds makthavarna endast inom det som är lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samt lovligt. Men bara för att makthavaren inte lyds inom synd betyder det inte att han skall revolteras. Det är bara synden som han inte skall lydas om. Ingen skall lydas inom synd, vare sig makthavaren eller någon annan. Om makthavaren befaller dig att dricka sprit, ta ränta eller döda någon orättvist, får du inte lyda honom i det. Det betyder inte att du skall revoltera mot honom, avsäga dig trohetseden och uppvigla folk mot honom.

14:59

2Muslim (648).

3al-Bukhârî (7257) och Muslim 81840).