Då leder den äldste bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/131-133)

685 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Ayyûb, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade:

“Vi var ungdomar när vi anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi stannade tjugo nätter hos honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var barmhärtig och sade: “Om ni hade återvänt till ert land och lärt dem. Befall dem att be den och den bönen den och den tiden och den och den bönen den och den tiden. När bönen går in ska en av er kalla till den och den äldste av er ska leda den.”

Det är möjligt att dessa ungdomar som kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade hos honom tjugo nätter besatt en någorlunda jämlik Qur’ân-läsning och förståelse. De utvandrade samtidigt varför det är uteslutet att låta den man som utvandrade först leda bönen. Förmodligen visste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deras tillstånd och att de kunde lika mycket av Qur’ânen och Sunnah samt att de utvandrade samtidigt. Alltså återstod åldern som det skulle tas hänsyn till.