Då låter kvinnan någon annan stena Djamarât i hennes ställe

Fråga: Får en kvinna oinskränkt låta någon stena Djamarât i hennes ställe ehuru hon klarar av att göra det själv?

Svar: Nej, hon skall inte låta någon annan göra det utan orsak. Om hon inte klarar av att trängas med människorna eller ta sig dit, får hon låta någon annan göra det i hennes ställe.