Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade:

Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.”

430 – Jag frågade honom om Qunût i alla böner varvid han svarade:

Nej, bara i Witr och Fadjr om man ska be om seger och för muslimerna.”