Då läses Evangeliet

Fråga: Är det tillåtet för den lärde att läsa Evangeliet för att avvisa nasaréerna?

Svar: Om han är lärd och specialist och läser för att avvisa nasaréerna, så är det bra. Han skall dock vara lärd och specialist. Han skall inte läsa för att veta vad som står däri eller för kunskapens skull. Han skall nämligen vara lärd och specialist.