Då läses “as-Salâtu khayr minan-Nawm”

Det är föreskrivet att säga i det första böneutropet:

الصلاة خير من النوم

”Bönen är bättre än sömnen.”

som lyder ungefär en kvart innan tiden går in. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det lästes i det första böneutropet efter

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången”:

الصلاة خير من النوم

”Bönen är bättre än sömnen.”

Rapporterad av al-Bayhaqî (1/423) och at-Tahâwî i ”Sharh-ul-Ma´ânî” (1/82) med en god berättarkedja, sade Hâfidh Ibn Hadjar.