Då konstateras en individs destination

 ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 116

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar inte paradiset åt någon individ även om han skulle vara from. Inte heller bekräftar de helvetet åt någon individ även om han skulle vara otrogen. Det är inte tillåtet för någon att säga att en viss person är i paradiset eller i helvetet. Det enda undantaget är personen som Allâh har låtit ta del av det dolda och det är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men även i detta fall har Allâh endast låtit honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ta del av en delvis kunskap om det dolda och inte allting. Till det hör att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade paradiset åt vissa människor. Det gör därmed även vi. Exempel på dessa människor är de tio följeslagarna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade paradiset åt:

  1. Abû Bakr.
  2. ´Umar bin al-Khattâb
  3. ´Uthmân bin ´Affân
  4. ´Alî bin Abî Tâlib
  5. Talhah
  6. az-Zubayr
  7. Sa´d
  8. Sa´îd bin Zayd
  9. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf
  10. Abû ´Ubaydah ´Âmir bin al-Djarrâh.

Dessutom berättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Thâbit bin Qays skall till paradiset. Vi bekräftar paradiset åt dessa individer då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det.

Sändebudet talar inte efter sitt eget huvud även om det hör till de dolda frågorna. Det är Allâh som har låtit honom ta del av denna dolda kunskap:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

”Han känner det som är dolt, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter utom det sändebud som Han [utser till detta].”72:26-27

Detsamma gäller den otrogne eller syndaren. Vi säger inte att han skall till helvetet då vi inte vet i vilket tillstånd han dör.