Då kommer regnet

Fråga: I vårt land har vi folk som säger att ett helgon fördelar regnen bland människorna…

Svar: Det är större avguderi. Det är avguderi relaterat till herraväldet. Ingen annan än Allâh (djalla wa ´alâ) fördelar regnen. Det är Han som ger regn och det är Han som undanhåller regn. Måhända stryker vattenfyllda moln förbi utan att en droppe faller. Det är först när de kommer till en särskild plats som Allâh låter regnet falla. Det är den Nåderike som för det. Han låter vissa få regn till skillnad från andra. Det bevisar Allâhs (´azza wa djall) förmåga och att molnen är kontrollerade av Allâh. Det regnar på Hans order och det slutar regna på Hans order. Han har en ängel, Mîkâ’îl, som är anförtrodd nederbörd och växtlighet. På Allâhs order befaller han regnet att falla och upphöra.