Då kommer Khawâridj

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/301-302)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

“Det finns några bland dem som förtalar dig vad gäller offergåvorna; om något kommer på deras lott blir de belåtna men får de ingenting blir de missnöjda.“1

Denna vers uppenbarades i samband med Khawâridjs stamfader Dhûl-Khuwaysirah at-Tamîmî som hette Harqûs bin Zuhayr. Abû Sa´îd al-Khudrî sade:

“Medan vi var hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som delade ut krigsbyten, kom Dhûl-Khuwaysarah, en man från Banû Tamîm, och sade: “Allâhs sändebud! Var rättvis!” Han sade: “Ve dig! Vem är rättvis om inte jag? Du har gått under och förlorat om jag inte är rättvis.” ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade: “Allâhs sändebud! Ge mig tillstånd att halshugga den hycklaren.” Han sade: “Låt honom vara. Han har följeslagare vilkas bön och fasta kommer att få er att nedvärdera er egen bön och fasta. De läser Qur’ânen utan att den passerar deras strupar, och de tränger igenom religionen liksom en pil tränger igenom ett byte; när han tittar på sin pilspets, ser han ingenting, när han tittar på sin nock, ser han ingenting, och när han tittar på sina styrfjädrar, ser han ingenting. Utsöndringar och blod forsar ut för snabbt. De kännetecknas av en svart man med en hand lik ett kvinnobröst. De uppstår när folk är splittrade.” Jag vittnar att jag har hört detta tal från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jag vittnar att ´Alî bin Abî Tâlib bekrigade dem och att jag var tillsammans med honom. Han letade efter den mannen och kom med honom. Jag kunde se samma drag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade nämnt om honom.”2

19:58

2al-Bukhârî (3414).