Då kan studenten ta allmosor

Fråga: Jag är en student vid universitetet. Jag är gift och har barn. Den enda inkomsten jag får är skolbidraget. Jag har även sparade pengar på bankontot som jag tar ifrån vid behov. Jag har möjligheten att få allmosor. Får jag ta dem?

Svar: Du får inte ta allmosor om du har så att det räcker. Det spelar ingen roll om du har i handen eller på bankkontot. Du får inte ta allmosor. Allmosor går till dem som inte har tillräckligt nog.