Då kan studenten sysselsätta sig med avvisande böcker

Fråga: Rekommenderas nybörjaren att läsa avvisande böcker och debatter för att skilja mellan sanning och falskhet? Vad råder ni honom?

Svar: Jag råder honom att först och främst lära sig och studera under de lärda. Antingen får han gå i ordinära skolor och studera läroplanen eller också sitta med de lärda. Han skall inte sysselsätta sig med avvisningar och debatter innan har lär sig.