Då kan muslimen specialisera sig på världsliga studier

Fråga: Anser ni att man skall specialisera sig på världsliga studier istället för islamiska dito samtidigt som man håller fast vid de islamiska studierna i moskéerna eller skall muslimerna specialisera sig på islamiskt akademiska studier?

Svar: Varje muslim är ålagd att kunna sin religion. Varje muslim är ålagd att kunna det nödvändiga av sin religion. Vad gäller frågor som affärer, giftermål och skilsmässor, så beror de på människans intressen. Dock skall hon gå in i dem efter att ha bemästrat sin religion. Därefter väljer hon det som hon tycker att hon är mest framstående i som Fiqh, medicin, teknik, industri eller något annat som gagnar muslimerna. Men först och främst måste slaven kunna sin religion. Han skall veta hur han dyrkar sin Herre, korrigerar sin lära, ber, betalar allmosa, fastar, vallfärdar och utför ´Umrah. När han är klar med dessa frågor väljer han inriktningen som han är intresserad av. Allâh har skapat människorna med olika intressen. Det hör till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Om alla hade varit intresserade av ett yrke skulle alla andra yrken gått upp i rök. Alla skall välja det som de dras till och levererar i. Det råder dock inga tvivel om att det är bäst att specialisera sig på religiösa frågor. Det är även bra om han kan kompensera de världsliga studierna med studierna hos de lärda och i moskéerna.