Då kan kvinnan sminka sig

Fråga: Vissa skönhetspreparat hindrar vattnet nå huden i samband med tvagningen. Vad råder ni kvinnorna?

Svar: Exempel på dem är smink. Hon får använda sig av dem när hon inte är ålagd att be. När hon är ålagd att be skall hon inte använda sig av dem. Hon är inte ålagd att be när hon har sin månadsperiod och barnsäng.