Då kan kvinnan fasta i Shawwâl

Fråga: En kvinna har inte fastat hela Ramadhân. Får hon fasta Shawwâls sex dagar innan hon tar igen de missade dagarna i Ramadhân?

Svar: Hon skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen alla dagar i Ramadhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som har missat dagar i Ramadhân har inte fastat Ramadhân. Således belönas hon inte för Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen missade dagar.

Om kompensationen varar hela Shawwâl, låt säga för att hon genomgick sin barnsäng under hela Ramadhân, varvid hon vill fasta Shawwâls sex dagar först efter månaden Dhûl-Qa´dahs infall, får hon göra det. Hon kommer att belönas för de sex dagarna eftersom hennes försening var nödvändig och skälig. Således belönas hon.