Då kan du läsa om Khawâridjs ideologi

Fråga: En person har tagit åt sig och antagit Khawâridjs tankesätt. Han säger att det inte skadar honom eftersom han varken talar om det för någon eller praktiserar det. Han argumenterar med hadîthen:

”Allâh har förlåtit mitt samfund för det som det intalar sig självt.”

Stämmer det han säger?

Svar: Nej, det stämmer inte. Läs inte Khawâridjs ideologi om du inte tänker avvisa dem och varna för deras metodik. Att lära sig den utan att praktisera den är ett inkorrekt resonemang. Han kommer att bli lurad på det viset.