Då kan du läsa Ahl-ul-Bid´as böcker

Fråga: Många studenter säger att sanningen accepteras av alla inklusive innovatören. Till följd därav är det tillåtet att läsa Ahl-ul-Bid´as böcker och lyssna till deras lektioner…

Svar: Det är inte tillåtet att läsa Ahl-ul-Bid´as böcker och lyssna på deras kassettband om syftet inte är att klargöra deras villfarelse så att de kan undvikas. När det kommer till att läsa något som vanligtvis är skadligt, så skall det undvikas. Istället skall man sysselsätta sig med det säkra. Det finns ju så mycket säkert och pålitligt som en människa kan läsa istället. Hon får lämna tvetydiga människor som besitter avvikelse, fel och snedsteg. Hon får sysselsätta sig med sunt tal och inte säga att hon skall acceptera det ena och avfärda det andra. Du har inte nog med tid för att läsa allt och lyssna på allt. I så fall får du sysselsätta dig med granskat och pålitligt material. En person kan lyssna på någon lektion eller läsa någon bok varpå han skadas av det. Sådant skall undvikas. Det är fel att läsa en bok på basis att acceptera en sak och lämna en annan. Läs en bok där allting accepteras.