Då kan du lära ut

Fråga: När är en student eller Shaykh berättigad till utslag och undervisning?

Svar: Han är berättigad när han har lärt sig så pass mycket att han litar på sin egen kunskap. Därmed är han berättigad. Han måste dock få tillstånd först. Hans lärare och Mashâyikh måste ge honom tillstånd så att hans kunskap bekräftas så att han inte bara spelar kunnig. När han får tillstånd vet vi att han har studerat under de lärda.