Då kan du ha en hund

Fråga: Vad är domen för att ha en hund utan behov?

Svar: Förbjudet. Det är inte tillåtet att ha hund frånsett vid tre fall:

1 – Vakthund.

2 – Vallhund.

3 – Jakthund.