Då kan du ha egen åsikt

´Allâmah Muhammad Hayât as-Sindî (d. 1163)

Tuhfat-ul-Anâm, sid, 32-35

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den som vänder ryggen åt min Sunnah tillhör inte mig.”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Räds ni inte att ni straffas eller att jorden slukar er? Ni säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt något och att så-och-så också har sagt något.”3

Han sade också när han fick höra någon invända med Abû Bakrs och ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

Jag säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och ni säger att Abû Bakr och ´Umar sade?”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

Ingen har rätt att uttala sig om något som redan står i Qur’ânen. Egna åsikter får man bara ha om sådant som inte nämns i Allâhs skrift eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”4

Abû Hurayrah sade till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Om jag återberättar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för dig, ska du inte bemöta det med liknelser.”5

Abû as-Sâ’ib sade:

Vi var hos Wakî´ när en man som forskade åsikter sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev att ett offerdjurs skinn skrapas för att bli igenkänt som offerdjur medan Abû Hanîfah sade att det är vanställning.” Wakî´ blev rasande och sade: ”Jag säger vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och du säger vad Ibrâhîm sade. Som du borde häktas och förbli i häktet till dess att du tar tillbaka dina ord.”6

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2al-Bukhârî (4675) och Muslim (1401).

3ad-Dârimî (1/141).

4ad-Dârimî (1/114).

5Ibn Mâdjah (22).

6at-Tirmidhî (906).