Då kan du fasta Shawwâls sex dagar

Det är Sunnah att fasta Shawwâls sex dagar efter att man har tagit igen de missade dagarna från Ramadhân och inte innan. Den som fastar Shawwâls sex dagar innan han tar igen de missade dagarna från Ramadhân får inte dess belöning. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som har dagar att ta igen från Ramadhân har inte fastat Ramadhân; han har fastat en del av Ramadhân.