Då kan du bjuda Ahl-ul-Bid´a på mat

Fråga: Får man föda folk som följer falskheten i kallande syfte?

Svar: Det är bra om det påverkar dem positivt.