Då kan det vara tillåtet att gratulera de otrogna för deras högtider

Fråga: Vad är domen för att gratulera de otrogna för deras högtider?

Svar: Det är inte tillåtet eftersom det uppmuntrar dem och är ett sätt att visa nöje med deras innovation och glädje. Det enda undantaget är vid nödfall. Det kan exempelvis makthavarna råka ut för. De gratulerar dem politiskt för att undkomma deras ondska och inte för att godkänna deras religion. Det är kanske endast tillåtet för makthavarna. Dock är det inte tillåtet att alla muslimer gratulerar de otrogna:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

”De som inte vittnar falskt.”1

Det vill säga att de inte bevittnar de otrognas högtider. Falskheten i versen står för de otrognas högtider. De närvarar inte vid dem och de gratulerar inte dem för dem.

125:72