Då kallar två böneutropare till Fadjr

al-Bukhârî sade:

11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked

617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.”

Han var en blind man som inte kallade förrän det sades till honom: ”Gryningen har infallit, gryningen har infallit.”1

Om du funderar över denna hadîth samt den nästkommande hadîthen inser du att den utspelar sig under fastan. Ty han sade:

Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.”

Således sade de lärde att två böneutropare till Fadjr fanns bara under Ramadhân. Annars kallar bara en böneutropare till Fadjr.

1Muslim (1092).