Då inleds Talbiyah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/682-683)

918 – Jag hörde min fader säga:

Det är rekommenderat att läsa Talbiyah när resenärer träffas på vägen, när de bestiger uppförsbackar och när de går nedför dalar. Talbiyah inleds när personen lämnar sin bebyggelse.”