Då inleds resedomarna

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/395)

556 – Jag frågade min fader om en resenär som slår sig ned på en plats; när ska han be fulltaliga böner? Han svarade:

Om han avser att vistas där tjugoen böner, kortar han bönen. Och om han avser att vistas där längre än så, ber han fulltaligt.”

557 – Jag frågade min fader när bönen ska kortas. Han svarade:

När man lämnar sin orts bebyggelse och avser att resa längre än cirka 88.7 km.”