Då ´Îd är en fredag

Abû Dâwûd sade:

217 – Kapitel om ´Îd infaller en fredag

1070 – Iyâs bin Abî Ramlah ash-Shâmî sade:

”Jag var med om att Mu´âwiyah bin Abî Sufyân frågade Zayd bin Arqam: ”Var du med om att de två ´Îd-dagarna inföll en fredag på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid?” Han sade: ”Ja.” Han sade: ”Vad gjorde han?” Han sade: ”Han bad ´Îd-bönen och lät fredagsbönen vara frivillig och sade: ”Den som vill be får be.”

Autentisk.

1071 – ´Atâ’ bin Abî Rabâh sade:

”En fredagsförmiddag bad Ibn-uz-Zubayr ´Îd-bönen med oss. När det var dags för fredagsbön kom han inte ut till oss varvid vi bad själva. Då befann sig Ibn ´Abbâs i Tâ’if. Efter att han hade anlänt berättade vi för honom vad som hade hänt varpå han sade: ”Han har handlat utmed Sunnah.”

Autentisk.

1072 – ´Atâ’ sade:

”På Ibn-uz-Zubayrs tid inföll ´Îd-ul-Fitr en fredag. Han sade: ”Två högtider på en och samma dag.” Han slog ihop dem, bad två Raka´ât på förmiddagen och bad inte mer förrän ´Asr.”

Autentisk.

1073 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I dag har två högtider infallit. Den som vill behöver inte be fredagsbönen. Vi skall i alla fall be fredagsbönen.”

Autentisk.