Då hittar Satan sina offer

Det har rapporterats autentiskt att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

”Och de säger: ”Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!”1

”De är namn på rättfärdiga människor från Nûhs samfund. När de hade dött fick Satan deras folk att göra skulpturer av dem som de placerade på sina samlingsplatser och gav dem deras namn. De dyrkades inte förrän dessa hade dött och kunskapen hade gått bort. Först då dyrkades de.”

Detta bevisar att innovationer är olovliga ehuru de framstår som goda och deras utövare vill endast väl. De innoverade dessa innovationer och tillverkade dessa skulpturer som de placerade på de rättfärdiga männens platser. De blev emellertid inte dyrkade under den generationen eftersom de hade kunskap och religion. De dyrkades först efter att den generationen hade dött ut och kunskapen glömts bort. Ty i princip hittar Satan inte sina offer när de lärda är tillgängliga; de lärda bekämpar honom och avvisar hans list. Han sätter klorna i Sina offer när de lärda inte finns.

171:23