Då hade endast profeten gjort Da´wah

Människorna är ålagda att undervisa det goda och praktisera det. Den som gör bådadera lever upp till båda dygder. Och den som lär utan att leva som han lär kombinerar mellan goda handlingar och dåliga handlingar. Han är bättre än den som varken lär ut eller lever som han lär. Och den som varken gör det ena eller det andra är mildare än den som förbjuder undervisning och praktik.

Om bara han som inte gör någon ondska alls hade förbjudit ondska och om bara han som gör alla goda handlingar hade påbjudit godhet hade ingen annan än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjudit det onda och påbjudit det goda. Det resonemanget räcker för att inse hur osund och dålig personen som tänker så är.