Då hädar innovatören

Många innovatörer är större hycklare och därmed hädare som skall hamna i helvetets lägsta nivå. Hur myckna hycklande kättare finns inte bland Râfidhah, Djahmiyyah och andra! Dessa innovationer finner faktiskt sina grunder hos hycklarna och kättarna vars kätteri härstammar från sabiernas religion och avguderi. Innerst inne är de otrogna och skulle deras tillstånd bli offentligt är de även öppna hädare.

Grunden till deras villfarelse ligger i att de ignorerar Qur’ânen och Sunnah och eftersträvar vägledningen på annat håll. Den som ligger till på det viset efter att ha fått reda på sanningen är tvivelsutan otrogen. Exempel på sådana människor är de som anser att budskapet är för lekmännen och inte för eliten, vilket filosofer och extrema skolastiker och Sûfiyyah säger, eller att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var sänd till vissa människor till skillnad från andra, vilket många judar och nasaréer påstår. Detta ämne lägger grunden till två stora grunder:

1 – Kunskap, tro och vägledning är det som förkunnades av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allting annat är absolut otro. Det är otro att dementera Allâhs egenskaper. Att beljuga dogmen om att Allâh skall beskådas på Domedagen, att Han är ovanför tronen, att Qur’ânen är Hans tal, att Han talade med Mûsâ eller att Han tog till Sig Ibrâhîm som en nära vän, är otro. Detsamma gäller allting liknande. Det är betydelsen av Ahl-us-Sunnahs imamers och Ahl-ul-Hadîths ord.

2 – Allmän Takfîr är som allmänt hot; det måste utropas oinskränkt och allmänt. Men att döma en individ för otro eller att fastställa att han skall hamna i Elden görs först när villkoren uppfylls och hindren avvärjs.