Då görs Takfîr på en individ

Fråga: De lärda är oense om personen som faller i hedniska handlingar. Vissa är för hårda och vissa är för milda. Vissa säger att man skall fråga varför personen gör Tawâf runt graven. Andra säger direkt att han har hädat och i synnerhet om han känner till domen. Vad säger ni om detta?

Svar: Förmodligen förstår du att det finns två motsatta grupper bland muslimerna; Khawâridj och Murdji’ah.

Khawâridj säger att tro inte gagnar tillsammans med synd. De gör Takfîr på alla stora syndare.

Murdji’ah säger att synd inte skadar tillsammans med tro. De anser att alla syndare är troende med en fullkomlig tro.

Detsamma händer på din tid, idag. Det finns de som har fallit offer för Murdji’ah som har töjt ytterligare på gränserna när det kommer till att döma människor. Likaså finns det de som tenderar till Khawâridj och gör Takfîr för alla synder.

Det obligatoriska inom Takfîr är att man håller sig till det som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Takfîr  är en av domarna som tas från Allâh. På samma sätt som vi inte kan säga att något är obligatoriskt eller förbjudet utan bevis, kan vi inte heller säga att något är otro eller tro utan bevis.

Om vi skulle säga att något är otro eller tro, betyder det inte att vi säger att varenda en som faller [i otro] är otrogen. Han är kanske ursäktad. Han har kanske missuppfattat frågan. Han är kanske tvungen och gör det i en nödsituation. Vi får vänta tills tillståndet klargörs om den här personen. När det klargörs och han har kunskap och ändå vågar sig på otro, gör vi Takfîr på honom.