Då ges allmosa till släktingar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/506)

698 – Jag frågade min fader:

Anser du att man ska prioritera ens lokala släktingar med allmosor? Visserligen är de inte grannar, de bor på olika gator. Ska man ge till dem som till alla andra eller ska man låta bli då de inte är grannar? Tycker du att hela allmosan ska gå till dem?”

Han svarade:

Personen som betalar allmosa måste vara uppriktig och inte ha som mål med den att undkomma försörjning. Han ska inte favorisera släktingar med allmosor. Men om hans släktingar och andra är lika fattiga, är det bättre att betala allmosa till släktingarna.”