Då gås det till hedniska platser

Fråga: Vad är domen för att gå till hedniska platser och platser där folk cirkulerar runt gravar i beskådande syfte?

Svar: Det är inte tillåtet att gå dit om man inte fördömer. Skall du gå dit för att titta på? Är du säker på att du inte påverkas av dem? Gå inte dit i beskådande syfte. Gå dit för att fördömda dem, kalla dem till Allâhs religion och klargöra den för dem. Det är bra.