Då går vi vilse

Kunskap kommer före handlingarna. Kunskapen fulländas dock inte genom att endast läsa Qur’ânen och Sunnah, ty människorna förhåller sig till Qur’ânen och Sunnah såsom de vill. Därför är vi ålagda att förstå Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs förståelse. Så länge vi försöker förstå Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs förståelse har vi det bra. När vi vänder deras metodik och förståelse ryggen och väljer en egen väg för att komma till Allâh, går vi vilse. Därmed kommer vi inte räddas därifrån förrän vi ångrar oss och återvänder till deras väg.

Det är detta som de flesta av dagens muslimer har hamnat i. Salafs troslära har lämnats. Domarna ur Qur’ânen och Sunnah har lämnats klart och tydligt och ignorerats och ersatts med mänskliga lagar. Den Sharî´ah-baserade politiken har glömts bort helt och ersatts med modern politik som är byggd på lögn och hyckleri. De flesta av dagens muslimer, och i synnerhet de utbildade, har vänt Allâhs (ta´âlâ) religion, som detta ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med, ryggen.