Då går man ut ur moskén

Fråga: Hadîthen säger följande:

”Gå inte ned i Rukû´ eller Sudjûd innan mig och ge er inte iväg innan mig.”

Betyder det att man inte skall ge sig iväg innan den avslutade bönen eller imamens vändning från Qiblah mot samlingen?

Svar: Det betyder att man inte skall lämna bönen innan imamen. Det kanske kommer upp en observation efteråt. Imamen har kanske glömt något i bönen så att de kan fullborda den. Därför skall man vänta till dess att imamen vänder sig om mot samlingen. Därmed kan han gå sin väg om han vill. Att gå därifrån så fort imamen gör Taslîm är fel. Det kanske händer något. Imamen har kanske gjort något fel eller glömt något.