Då går man inte emot landets åsikt

Fråga: Är utslaget som följs av ett lands befolkning erkänt på så sätt att man inte får opponera sig det?

Svar: Om befolkning håller fast vid en åsikt som inte går emot något bevis är det inte tillåtet att gå emot dem. Ty det är en avvikelse. Om de håller fast vid en Fiqh-åsikt som inte går emot något bevis skall han sluta sig till dem för att inte orsaka splittring. Men om åsikten går emot bevisen accepteras den inte.