Då går fredagspredikanten in i moskén

Fråga: Är det föreskrivet för fredagspredikanten att komma tidigt till moskén för att erhålla belöningen i hadîthen:

Den som kommer tidigt till fredagsbönen är lik personen som skänker en kamel. Den som kommer efter honom är lik personen som skänker en ko. Den som kommer efter honom är lik personen som skänker ett lamm. Den som kommer efter honom är lik personen som skänker en fågel.”1

eller skall han komma innan fredagspredikan?

Svar: Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är att han går in i moskén när det är dags att predika. Han skall börja direkt med predikan. Han behöver inte be två Raka´ât för moskén.

1Autentisk.