Då går du ned i Sudjûd bakom imam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/148-149)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

52 – Kapitel: När går man ned i Sudjûd bakom imamen? Anas sade: ”Gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd.”

690 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Sufyân, Ishâq berättade för mig: ´Abdullâh bin Zayd berättade för mig: al-Barâ’ berättade för mig (och han är ingen lögnare):

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling var som så att när han sade:

سَمعَ الله لِمنْ حَمِدَه

Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”,

böjde ingen av oss sin rygg förrän profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i Sudjûd. Därefter gick vi ned i Sudjûd.”1

al-Bukhârî (rahimahullâh) rubricerade kapitlet med en fråga för att väcka läsarens uppmärksamhet. Tiden mellan de två pelarna, den stående positionen och Sudjûd är ju lång, varför det finns risk att den ledde går ned i Sudjûd innan imamen hinner ned i Sudjûd. Därefter argumenterade han med Anas hadîth:

Gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd.”

Det vill säga när han väl kommer ned i Sudjûd, och inte när han inleder sin Sudjûd eller när han är klar med sin Sudjûd. Gå alltså ned i Sudjûd när imamen är i Sudjûd. Sedan nämnde han al-Barâ’ bin ´Âzibs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling var som så att när han sade:

سَمعَ الله لِمنْ حَمِدَه

Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”,

böjde ingen av oss sin rygg förrän profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i Sudjûd. Därefter gick vi ned i Sudjûd.”

Enligt hadîthen ska du inte börja gå ned i Sudjûd förrän imamen är nere i Sudjûd.

Hadîthen bevisar också att den ledde ska rätta sig efter imamens handling och inte efter hans ord. Så om imamen säger:

الله أكبر

”Allâh är större.”

och börjar gå ned i Sudjûd, ska du också göra det då? Nej, du ska inte gå ned i Sudjûd förrän imamen befinner sig i Sudjûd. Men vad gör du om du inte ser imamen? Då rättar du dig efter hans ord. Med andra ord rättar vi oss efter imamen utifrån hans handling så länge det är möjligt, annars utgår vi från hans ord.

1Muslim (474).