Då gagnar Qur’ân-läsningen

Fråga: Stryker Qur’ân-läsning bort synder om den sker med en knapp reflektion?

Svar: Qur’ân-läsningen är dygdig, men den gagnar inte läsaren om han inte reflekterar. Den gagnar inte utan reflektion.