Då frågas en annan lärd om utslag

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 272-273

En individ ska inte luras av att vissa personer ger utslag till människor, framför allt inte om han känner tvivel. Många människor kan fråga en lärd eller en student om utslag, få svar och ändå känna tvivel kring svaret de får. Ska den som tvivlar på utslaget han fått fråga en annan lärd? Ja, det är till och med obligatoriskt att fråga en annan lärd om han tvivlar på den förstes utslag. Därtill är föreskriften grundad på bevis och inte på sådant som är känt i folkmun. Måhända är det som är känt i folkmun osanning. Allting handlar om bevis ur Qur’ânen och Sunnah.