Då förtalar Haddâdiyyah de lärda

Fawzî al-Bahraynî sade:

”Rabî´ al-Madkhalî sade i ”al-Madjmû´ al-Wâdhih”1: ”Den tionde aspekten: På ett listigt vis går de successivt framåt liksom Bâtiniyyah. Vi säger inte att de är Bâtiniyyah, men de liknar dem när det kommer till successiv progress och ombytlighet.”2

Han behandlar denna text på sitt typiska innoverade sätt; han döljer det som är till hans nackdel och visar det han tror är till hans och hans sekts fördel. Jag har sagt det han har citerat och nämnt mina bevis för det. Därefter sade jag:

”Nyligen visade de respekt för de lärda och sade att den som motsäger dem har beljugit islam, Qur’ânen och Sunnah och raserat islam. Passionerat uppmanade de till att de lärda följs blint. När de trodde att de hade fått kött på benen och vuxit till sig, började de bekämpa dem öppet, idiotförklara deras åsikter och egga dräggen mot dem. Så går de till väga med sitt hemliga kall. Först visar de respekt för Imâm Ibn Bâz och Ibn Taymiyyah. Sedan börjar de hjärntvätta de lättlurade sakta men säkert till dess att de är säkra på att de har dem i sitt grepp. Där och då börjar de fälla de lärda på sitt listiga vis, en efter en tills att de är framme vid Ibn Taymiyyah.

Därtill påminner de om Râfidhah. När Râfidhah blir rädda visar de respekt och kärlek för följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och ber Allâh vara nöjd med dem. Så fort de känner sig säkra börjar de förtala och smäda dem. Dessa Haddâdiyyah gör samma sak. Så fort de känner sig säkra börjar de förtala de lärda. Titta bara vad de gjorde med al-Albânî. I början visade de respekt för honom, försvarade honom och anklagade alla som anklagade honom för Irdjâ’ för att vara Khawâridj. Därefter började de själva förtala honom och anklaga honom för Irdjâ’ och avvikelse från Salafs metodik.”3

1Sid. 485.

2ar-Ru´ûd as-Sawâ´iqiyyah, sid. 16.

3al-Madjmû´ al-Wâdhih, sid. 485-486.