Då fördelas den försvunnes egendom

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî (d. 458)

ar-Riwâyatan wal-Wadjhayn (2/227)

Den försvunnes egendom får inte fördelas förrän fyra år har gått. Får den fördelas direkt efter fyra månader och innan änkans sorgetid gått ut? Ahmad har två åsikter i sakfrågan. Enligt Ismâ´îl bin Sa´îd sade han:

”Efter fyra år får hans egendom fördelas.”

Enligt al-Athram sade han:

”Om hans maka befalls att gifta om sig, fördelas hans egendom bland hans arvingar.”