Då förbjuds makan träffa sina föräldrar

Fråga: Får maken förbjuda makan träffa sina föräldrar?

Svar: Det får han inte göra om de inte påverkar henne negativt och orsakar hennes hat mot maken. I så fall får han förbjuda henne.