Då finns inga ursäkter

Fråga: Ursäktas personen som tillber troende och gudfruktiga människor och ber dem om hjälp samtidigt som han lever bland muslimer och hör Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Han ursäktas inte. Ty hans ursäkter är avvärjda. Det är han som är avskärmad och inte tar del av något som anses tillhöra dem som inte har fått någon profet. En sådan person måste det klargöras för. Men han som lever med muslimer, hör radioprogram, föreläsningar och de lärdas ord har inga ursäkter. Alltså är han inte ursäktad.