Då fastar du Shawwâls sex dagar

Fråga: Vad anser ni om den som har missade dagar från Ramadhân och fastar Shawwâls sex dagar?

Svar: Svaret ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som har missade dagar från Ramadhân och fastar sex dagar i Shawwâl har inte fastat Ramadhân och därefter sex dagar i Shawwâl. Han har inte fastat Ramadhân förrän han fastat alla dess dagar. Således belönas han inte för Shawwâls sex dagar så länge han inte har fastat hela Ramadhân. Det är först när han har fastat Ramadhâns missade dagar som han kan ta sig an Shawwâls sex dagar.