Då får stiftat djur säljas

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Wuqûf wat-Taradjdjul, sid. 97

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som berättade att de hörde Abû ´Abdillâh säga om ett stiftat djur:

”Det får inte säljas så länge det inte handlar om en defekt.” Jag sade: ”Vad innebär defekt?” Han sade: ”Att djuret blir så gammalt att det inte kan nyttas. I så fall är det harmlöst att sälja det och köpa ett bättre djur istället.”

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

”Förutom om djuret är svagt och magrat. I så fall får det säljas och ersättas med ett motsvarande djur.”