Då får resenären korta och slå ihop bönerna

Fråga: Vad är domen för att slå ihop bönerna i hemstaden med resa som avsikt?

Svar: Det är rekommenderat för resenären att slå ihop bönerna under resans gång och tillåtet när han väl har kommit fram till sin destination. Han får dock inte slå ihop bönerna förrän han börjar resa. Ty han slår ihop bönerna på grund av en resa som han ännu inte har påbörjat. Alltså får han inte slå ihop bönerna förrän han lämnar hemstaden. Inte heller får han korta bönerna. Om han undrar ifall han får korta bönen och sedan påbörja sin resa, säger vi att det inte är tillåtet.