Då får mannen inte kalla fru till samlag

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (6/409)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

85 – Kvinnan undviker sin makes madrass på natten

5193 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Ibn Abî ´Adî berättade för oss, från Shu´bah, från Sulaymân, från Ibn Abî Hâzim, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om en man kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon avböjer, förbannar änglarna henne till dess att hon mornar.”1

5194 – Muhammad bin ´Ar´arah berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Qatâdah, från Zurârah, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om kvinnan undviker sin makes madrass på natten, förbannar änglarna henne till dess att hon återvänder.”

Den andra och oinskränkta hadithen ska tolkas med den första hadithen, det vill säga om mannen kallar på henne. Den första hadithen inskränker alltså den andra hadithen. Så om hon inte sover med honom men är beredd på att komma till honom ifall han kallar på henne, inkluderas hon inte till hadithen. Men om han kallar på henne till sin madrass varpå hon avböjer, förbannar änglarna henne till dess att hon mornar. Det bevisar att hennes vägran är en stor synd, ty den nämns i samband med förbannelse. Det till trots, är det förbjudet för honom att lägra henne om hon skadas av samlag. I sådana fall får han inte kalla på henne till samlag.

1 Muslim (1436).