Då får man vallfärda för föräldrarna

Fråga: Vad är domen för att vallfärda för levande föräldrar om man befarar en mödosam resa för dem?

Svar: Att vallfärda för levande föräldrar därför att man befarar en mödosam resa för dem är inte giltigt så länge de klarar av att transporteras. Det spelar ingen roll huruvida vallfärden är obligatorisk eller rekommenderad. Om en förälder inte klarar av att transporteras på grund av exempelvis halvsidig förlamning, är det giltigt och accepterat att vallfärda för denne.