Då får man slå ihop bönerna pga. regn

Fråga: När är det tillåtet att slå ihop bönerna på grund av regn?

Svar: När kläderna blir blöta av regnet. När personen kommer ut blir kläderna blöta av regnet. Det är det regnet som tillåter hopslagning av böner. Lätt duggregn tillåter inte hopslagning av böner.